Poziom naładowania akumulatora zestawu nagłownego nie jest wyświetlany na ekranie smartfona.

  • Tylko urządzenia iOS (w tym iPhone/iPod touch) obsługujące HFP (Hands-free Profile) oraz smartfon Android (z systemem OS 8.1 lub nowszym) może wyświetlić poziom naładowania akumulatora.
  • Sprawdź, czy smartfon jest połączony przy użyciu profilu HFP. Jeżeli smartfon nie jest połączony za pośrednictwem HFP, poziom naładowania akumulatora nie będzie wyświetlany prawidłowo.