Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

 • W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
 1. Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.
 2. Włącz zestaw nagłowny.

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) przez około 2 sekundy.

  Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone). Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) dalej miga.

  Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw nagłowny połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

  Sprawdź status połączenia na komputerze. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

 3. Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań, a następnie wybierz opcję [Playback devices].

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [WH-1000XM4].

   Jeśli pozycja [WH-1000XM4] nie jest wyświetlana na ekranie [Sound] kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie [Sound] i sprawdź opcję [Show Disconnected Devices].

  3. Wybierz [Connect] w wyświetlanym menu.

   Połączenie zostało nawiązane. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

 • W przypadku połączenia, po wyświetleniu [WH-1000XM4] i [LE_WH-1000XM4], wybierz [WH-1000XM4].
  [LE_WH-1000XM4] wyświetli się najpierw, ale poczekaj do momentu wyświetlenia [WH-1000XM4].
  Wyświetlenie [WH-1000XM4] może zająć od około 30 sekund do 1 minuty.
  Jeżeli [WH-1000XM4] nie wyświetli się, ponownie wykonaj parowanie.
 • Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
 • Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
 • Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.