Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie (połączenie wielopunktowe)

Gdy opcja [Connect to 2 devices simultaneously] jest włączona za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, zestaw nagłowny można podłączyć do 2 urządzeń równocześnie za pomocą połączeń Bluetooth, co pozwala wykonać poniższe czynności.

 • Oczekiwanie na połączenie przychodzące dla 2 smartfonów
  Możesz słuchać muzyki odtwarzanej na jednym smartfonie za pomocą zestawu słuchawkowego, czekać na połączenie przychodzące w przypadku obydwu smartfonów i rozmawiać, jeżeli nadejdzie połączenie przychodzące.

 • Przełączanie odtwarzania muzyki między 2 urządzeniami
  Możesz przełączać odtwarzanie muzyki z jednego urządzenia na drugie bez ponownego nawiązania połączenia Bluetooth.

Nawiązywanie połączenia między zestawem nagłownym a 2 urządzeniami równocześnie za pomocą połączeń Bluetooth

Przed nawiązaniem połączenia upewnij się, że aplikacja „Sony | Headphones Connect” jest zainstalowana na jednym z 2 urządzeń.

 1. Sparuj zestaw nagłowny odpowiednio z 2 urządzeniami.
 2. Użyj urządzenie, na którym aplikacja „Sony | Headphones Connect” została zainstalowana, aby nawiązać połączenie Bluetooth z zestawem nagłownym.
 3. Włącz opcję [Connect to 2 devices simultaneously] za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
 4. Użyj drugiego urządzenia do nawiązania połączenia Bluetooth z zestawem nagłownym.

Kiedy połączenie Bluetooth zostanie nawiązane między 2 urządzeniami i zestawem nagłownym, za pomocą połączenia Bluetooth można podłączyć kolejne sparowane urządzenie.

Jeśli spróbujesz nawiązać połączenie Bluetooth z zestawem nagłownym za pomocą trzeciego urządzenia, połączenie Bluetooth z ostatnim urządzeniem, które odtwarzało muzykę, zostanie zachowane, a połączenie Bluetooth z drugim urządzeniem zostanie odłączone. Następnie nawiązane zostanie połączenie Bluetooth między trzecim urządzeniem a zestawem nagłownym.

Odtwarzanie muzyki, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń Bluetooth

 • Podczas odtwarzania muzyki za pomocą zestawu nagłownego, muzyka jest odtwarzana z urządzenia, z którego była odtwarzana ostatnio.
 • Jeżeli chcesz odtwarzać muzykę z innego urządzenia, zatrzymaj odtwarzanie na urządzeniu, które odtwarza muzykę i rozpocznij odtwarzanie za pomocą drugiego urządzenia.
  Nawet jeśli rozpoczniesz odtwarzanie z drugiego urządzenia podczas odtwarzania muzyki na pierwszym urządzeniu, muzyka z pierwszego urządzenia będzie nadal słyszana przez zestaw nagłowny. W tym stanie, jeżeli wyłączysz odtwarzanie na pierwszym urządzeniu, możesz słuchać muzyki z drugiego urządzenia przez zestaw nagłowny.

Rozmawianie przez telefon, gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 urządzeń za pośrednictwem połączeń Bluetooth

 • Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do 2 smartfonów równocześnie itp. za pośrednictwem połączenia Bluetooth, obydwa urządzenia będą w trybie gotowości.
 • W przypadku rozmowy przychodzącej na pierwsze urządzenie, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie. W przypadku rozmowy przychodzącej na drugie urządzenie podczas rozmowy przez zestaw nagłowny, w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie.
  Po zakończeniu połączenia na pierwszym urządzeniu, dzwonienie z drugiego urządzenia będzie słyszalne przez zestaw nagłowny.

Uwaga

 • Gdy opcja [Connect to 2 devices simultaneously] jest włączona za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, nie można użyć LDAC. Kodek jest automatycznie przełączany na AAC lub SBC.