Użycie funkcji pomocy głosowej (Google app)

Korzystając z funkcji Google app, która jest dostępna na smartfonie z systemem Android, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona z systemem Android.

 1. Ustaw pomoc i polecenia głosowe na Google app.

  Na smartfonie z systemem Android wybierz [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] i ustaw [Assist app] na Google app.

  Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

  Uwaga: może być wymagana najnowsza wersja aplikacji Google app.

  Szczegółowe informacje o Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub witrynie pomocy technicznej smartfona z systemem Android lub na stronie sklepu Google Play.

  W zależności od danych technicznych smartfona z systemem Android uruchomienie Google app na zestawie nagłownym może nie być możliwe.

 2. Podłącz zestaw nagłowny do smartfona Android przez połączenie Bluetooth.
 3. Kiedy smartfon Android jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj panel sterowania czujnika dotykowego zestawu nagłownego przez około 2 sekundy.

  Google app zostanie aktywowana.

 4. Wyślij polecenie do funkcji Google app, gdy zestaw nagłowny znajduje się na uszach.

  Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Google app, znajdują się w instrukcji obsługi smartfona Android.

  Kiedy funkcja Google app jest włączona, funkcja polecenia głosowa zostanie anulowana, jeśli w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie.

Uwaga

 • Jeżeli przycisk CUSTOM (użytkownika) zostanie ustawiony jako przycisk Asystenta Google, funkcja pomocy głosowej (Google app) nie jest dostępna.
 • Jeżeli przycisk CUSTOM (użytkownika) zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, funkcja pomocy głosowej (Google app) nie jest dostępna.
 • Google app nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Ok Google”, nawet jeśli ustawienie „Ok Google” w smartfonie z systemem Android jest włączone.
 • Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny poprzez mikrofon zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
 • W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Google app może nie być możliwa.
 • Google app nie działa w przypadku podłączenia do urządzenia niekompatybilnego z funkcją pomocy głosowej.