Nie można przeprowadzić ładowania.

  • Należy korzystać z dostarczonego przewodu USB Type-C.
  • Sprawdź, czy przewód USB Type-C jest pewnie podłączony do zestawu słuchawkowego i zasilacza sieciowego USB lub komputera.
  • Sprawdź, czy zasilacz sieciowy USB jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieciowego.
  • Sprawdź, czy komputer jest włączony.
  • Wybudź komputer, gdy znajduje się w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji.
  • W przypadku korzystania z systemu Windows 8.1 aktualizację należy przeprowadzać za pośrednictwem usługi Windows Update.
  • Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy sytuacja się poprawiła.
  • Zresetuj zestaw nagłowny.