Funkcje rozmów telefonicznych

Funkcje dostępne podczas połączenia zależą od profilu obsługiwanego przez smartfon lub telefon komórkowy. Ponadto, nawet jeśli profil jest taki sam, funkcje zależą od modelu telefonu komórkowego lub smartfona.

Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.

Obsługiwany profil: HFP (Hands-free Profile)

W trybie gotowości/podczas odtwarzania muzyki

  • Naciśnij i przytrzymaj panel sterowania czujnika dotykowego przez około 2 sekundy, aby uruchomić funkcję wybierania głosowego (*) smartfona/telefonu komórkowego albo uaktywnić aplikację Google™ app na smartfonie z systemem Android lub funkcję Siri smartfona iPhone.

Rozmowa wychodząca

  • Stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego (w odstępie co około 0,4 sekundy), aby anulować połączenie wychodzące.
  • Przytrzymaj palec na panelu sterowania czujnika dotykowego, aby przełączyć urządzenie dzwoniące z zestawu nagłownego na smartfon/telefon komórkowy lub odwrotnie.

Rozmowa przychodząca

  • Stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego, aby odebrać połączenie.
  • Przytrzymaj palec na panelu sterowania czujnika dotykowego, aby odrzucić połączenie.

W trakcie rozmowy

  • Stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego, aby zakończyć połączenie.
  • Przytrzymaj palec na panelu sterowania czujnika dotykowego, aby przełączyć urządzenie dzwoniące z zestawu nagłownego na smartfon/telefon komórkowy lub odwrotnie.

Obsługiwany profil: HSP (Headset Profile)

Rozmowa wychodząca

  • Stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego, aby anulować połączenie wychodzące. (*)

Rozmowa przychodząca

  • Stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego, aby odebrać połączenie.

W trakcie rozmowy

  • Stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego, aby zakończyć połączenie. (*)

*Niektóre urządzenia mogą nie obsługiwać tej funkcji.