Odłączanie smartfona Android jednym dotknięciem (NFC)

Zestaw nagłowny można odłączyć od smartfona stykając te urządzenia ze sobą.

  1. Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany.
  2. Zetknij smartfon z zestawem nagłownym.

    Dotknij smartfonem części zestawu nagłownego oznaczonej znakiem N.

    Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth).

Uwaga

  • W ustawieniu fabrycznym po 15 minutach nieużywania zestaw nagłowny wyłącza się automatycznie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) przez około 2 sekundy, aby włączyć zasilanie wcześniej. Usłyszysz wskazówkę głosową „Power off” (Zasilanie wyłączone), wskaźnik (niebieski) zgaśnie i zestaw nagłowny wyłączy się.