Dostępny czas pracy jest krótki (czas pracy akumulatora jest krótki).

  • Gdy używana jest korektor lub funkcja DSEE Extreme, dostępny czas pracy zestawu nagłownego będzie krótszy.
  • Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Pojemność poprawi się po kilku ładowaniach. Jeśli zestaw nagłowny będzie przechowywany przez dłuższy okres, akumulator należy naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
  • Zalecamy ładowanie w pomieszczeniu o temperaturze między 15°C a 35°C. Skuteczne ładowanie może okazać się niemożliwe poza tym zakresem temperatur. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
  • Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. W kwestii wymiany akumulatora należy zasięgnąć porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.