Jak rozwiązać problem?

Jeżeli zestaw nagłowny nie działa zgodnie z oczekiwaniami, spróbuj wykonać poniższe czynności, które mogą okazać się pomocne w rozwiązaniu problemu.

  • Znajdź objawy problemu w przewodniku pomocniczym i spróbuj wykonać wymienione działania naprawcze.
  • Naładuj zestaw nagłowny.
    Niektóre problemy można rozwiązać, ładując akumulator zestawu nagłownego.
  • Zresetuj zestaw nagłowny.
  • Przywróć ustawienia fabryczne zestawu nagłownego.
    Ta operacja resetuje ustawienia głośności itd. do ustawień fabrycznych i powoduje usunięcie wszystkich informacji o parowaniu.
  • Poszukaj informacji o problemie na stronie internetowej obsługi klienta.

Jeśli powyższe czynności nie pomogą, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.