Korzystanie z dostarczonego kabla słuchawkowego

W przypadku korzystania z zestawu nagłownego w miejscu, w którym używanie urządzeń Bluetooth jest ograniczone, np. w samolocie, z zestawu nagłownego można korzystać tak, jak ze słuchawek z funkcją tłumienia szumów przez podłączenie urządzenia za pośrednictwem dostarczonego kabla słuchawkowego i włączenie zestawu.

Zestaw nagłowny obsługuje odtwarzanie dźwięku High-Resolution Audio.

 1. Podłącz urządzenie do odtwarzania do gniazda wejściowego kabla słuchawkowego za pomocą dostarczonego kabla słuchawkowego.

  Należy upewnić się, że do podłączanego urządzenia podłączany jest wtyk w kształcie litery L.

Wskazówka

 • Można słuchać muzyki nawet, jeśli zestaw nagłowny jest wyłączony. W takim przypadku funkcja tłumienia szumów nie może być użyta.
 • Aby słuchać dźwięku High-Resolution Audio lub użyć funkcji takich jak funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia, należy włączyć zestaw nagłowny.
 • Aby korzystać z samolotowego systemu rozrywki, należy użyć dostarczonego adaptera wtyku umożliwiającego korzystanie ze słuchawek w samolocie.
 • Zestaw nagłowny wyłącza się automatycznie po odłączeniu znajdującego się w zestawie kabla słuchawkowego, gdy zestaw nagłowny jest włączony.
 • W przypadku rozmowy przychodzącej w słuchawkach zestawu nagłownego słychać dzwonienie. Wystarczy odebrać połączenie z poziomu smartfona lub telefonu komórkowego i rozmawiać korzystając z mikrofonu w telefonie. Możesz usłyszeć głos rozmówcy z zestawu nagłownego. Po odłączeniu kabla słuchawkowego od smartfona lub telefonu komórkowego można rozmawiać, korzystając z mikrofonu i głośnika w telefonie.

Uwaga

 • Należy używać wyłącznie dostarczonego kabla słuchawkowego.
 • Upewnić się, że wtyk został starannie wsunięty.
 • Podczas używania kabla słuchawkowego nie można używać funkcji Bluetooth.
 • Z trybu bacznej uwagi i funkcji Speak-to-Chat można korzystać poprzez podłączenie urządzenia za pośrednictwem dostarczonego kabla słuchawkowego i włączenie zestawu nagłownego. Wykonuj operacje, takie jak ustawienie głośności, odtwórz/wstrzymaj na urządzeniu odtwarzającym. Kiedy zestaw nagłowny jest wyłączony, nie można korzystać z trybu bacznej uwagi i funkcji Speak-to-Chat.
 • Nie można używać przycisku CUSTOM (użytkownika), gdy zestaw nagłowny jest wyłączony.
 • Nie można używać adaptera wtyku umożliwiającego korzystanie ze słuchawek w samolocie w zależności od samolotowego systemu rozrywki.
 • Gdy rozmowa jest prowadzona na telefonie przez podłączenie kabla słuchawkowego i zestawu nagłownego, należy wyłączyć funkcję Speak-to-Chat ponieważ nie będzie słychać głosu rozmówcy z zestawu nagłownego.