Zamykanie połączenia Bluetooth (po użyciu)

  1. Odblokuj ekran Bluetooth, jeśli urządzenie jest zablokowane.
  2. Dotknij ponownie urządzenia kompatybilnego z technologią połączenia jednym dotknięciem (NFC), aby je odłączyć. Jeśli urządzenie Bluetooth nie obsługuje połączenia jednym dotknięciem (NFC), odłącz urządzenie za pomocą urządzenia.

    Po rozłączeniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth disconnected” (Rozłączono połączenie Bluetooth).

  3. Wyłącz zestaw nagłowny.

    Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power off” (Zasilanie wyłączone).

Wskazówka

  • W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth połączenie Bluetooth może zostać zamknięte automatycznie w momencie zakończenia odtwarzania muzyki.