Efekt tłumienia szumów jest niewystarczający.

  • Upewnij się, że funkcja tłumienia szumów jest włączona.
  • Ustaw zestaw nagłowny w wygodnym położeniu.
  • Funkcja tłumienia szumów dobrze się sprawdza w przypadku dźwięków z zakresu niskich częstotliwości, obecnych na przykład w samolocie, pociągu lub biurze, czy w sąsiedztwie klimatyzacji. Nie jest ona natomiast tak skuteczna w przypadku dźwięków o wyższych częstotliwościach, na przykład głosów ludzkich.
  • Sprawdź, czy funkcja Adaptive Sound Control jest wyłączona.
    Sprawdź ustawienie funkcji Adaptive Sound Control w aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Kiedy funkcja Adaptive Sound Control jest włączona, działanie funkcji tłumienia szumów może być niewystarczające.
  • Za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, sprawdź ustawienie [Ambient Sound Control]. W przypadku ustawienia opcji [Wind Noise Reduction] lub [Ambient Sound], efekt tłumienia szumów jest mniejszy. Ustaw w trybie tłumienia szumów.
  • Wyłącz Speak-to-Chat i sprawdź, czy sytuacja uległa poprawie.
  • Sprawdź za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, czy funkcja przycisku CUSTOM (użytkownika) jest ustawiona na [Ambient Sound Control].