Połączenie jednym dotknięciem (NFC) nie działa.

  • Pozostaw smartfona blisko znaku N na zestawie nagłownym, aż smartfon zareaguje. Jeśli nadal nie reaguje, powoli przesuwaj smartfona w różnych kierunkach.
  • Sprawdź, czy włączono funkcję NFC na smartfonie.
  • Jeśli smartfon jest w futerale, zdejmij go.
  • Czułość odbioru sygnału NFC zależy od smartfona. Jeżeli nawiązanie połączenia nie działa, podłącz/rozłącz je za pomocą smartfona.
  • Nawiązanie połączenia jednym dotknięciem (NFC) jest niemożliwe w trakcie ładowania akumulatora, ponieważ nie można wówczas włączyć zestawu nagłownego. Zakończ procedurę ładowania, a potem przystąp do nawiązywania połączenia jednym dotknięciem (NFC).
  • Nawiązanie połączenia jednym dotknięciem (NFC) jest niemożliwe, gdy kabel słuchawkowy jest podłączony do gniazda wejściowego kabla słuchawkowego. Odłącz kabel słuchawkowy, a potem przystąp do nawiązywania połączenia jednym dotknięciem (NFC).
  • Sprawdź, czy podłączone urządzenie obsługuje funkcję NFC.
  • Sprawdź, czy włączono funkcję Bluetooth na smartfonie.