Informacje o wskaźniku

Wskaźnik przedstawia różne stany zestawu nagłownego.

: świeci na niebiesko / : świeci na czerwono / -: nie świeci się


Wskaźnik (niebieski/czerwony) obok przycisku (zasilanie)

Włączanie

- (miga dwa razy na niebiesko)

W takim przypadku, gdy poziom naładowania akumulatora wynosi 10% lub mniej (wymaga ładowania), wskaźnik włącza się kolejno w poniższy sposób.

- - (miga powoli na czerwono przez około 15 sekund)

Wyłączanie

(świeci na niebiesko przez około 2 sekundy)

Wyświetlanie poziomu naładowania akumulatora

 • Pozostały poziom naładowania: ponad 10%
  - (miga dwa razy na niebiesko)
 • Pozostały poziom naładowania: 10% lub mniej (wymagane naładowanie)
  - - (miga powoli na czerwono przez około 15 sekund)

Szczegółowe informacje zawiera sekcja „Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora”.

Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski

- - (miga powoli na czerwono przez około 15 sekund)

Funkcja Bluetooth

 • Tryb rejestracji urządzenia (parowania)
  - - - - (miga powoli po dwa razy na niebiesko)
 • Niepodłączony
  - - - - - - - - (miga kolejno na niebiesko co około 1 sekundę)
 • Procedura podłączania zakończyła się
  (miga szybko na niebiesko przez około 5 sekund)
 • Podłączony
  - - - - - - - - - - - - (miga kolejno na niebiesko co około 5 sekund)
 • Rozmowa przychodząca
  (szybko miga na niebiesko)

Wskaźniki stanu niepodłączonego i podłączonego urządzenia automatycznie gasną po upływie określonego czasu. Zaczynają ponownie migać na pewien okres, gdy wykonana zostanie jakakolwiek czynność. Gdy poziom naładowania będzie niski, wskaźnik zacznie migać na czerwono.

Inne

 • Kabel słuchawkowy podłączony (włączone zasilanie)
  - - - - - - - - - - - - (miga kolejno na niebiesko co około 5 sekund)
  Wskaźnik wyłącza się automatycznie po upływie określonego czasu. Gdy poziom naładowania będzie niski, wskaźnik zacznie migać na czerwono.
 • Aktualizacja oprogramowania
  - - - - (miga powoli na niebiesko)
 • Przywracanie ustawień fabrycznych zakończone
  (miga 4 razy na niebiesko)
  Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja „Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego”.


Wskaźnik ładowania portu USB Type-C (czerwony)

Ładowanie

 • Podczas ładowania
  (świeci się na czerwono)
  Odpowiedni wskaźnik gaśnie po zakończeniu ładowania akumulatora.
 • Nieprawidłowa temperatura
  - - - - (miga po dwa razy na czerwono)
 • Nieprawidłowe ładowanie
  - - - - (miga powoli na czerwono)