Możliwości oferowane przez aplikację „Sony | Headphones Connect

Po połączeniu smartfona z zainstalowaną aplikacją „Sony | Headphones Connect” z zestawem nagłownym za pośrednictwem połączenia Bluetooth można skorzystać z podanych poniżej funkcji.

 • Łatwe parowanie
 • Wyświetlanie pozostałego poziomu naładowania akumulatora zestawu nagłownego
 • Wyświetlanie kodeka połączenia Bluetooth
 • Dostosuj funkcję tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia (kontrola dźwięków otoczenia)
 • Korzystanie z automatycznej regulacji funkcji tłumienia szumów za pośrednictwem funkcji rozpoznawania działania urządzenia (Adaptive Sound Control)
 • Optymalizator NC (optymalizacja funkcji tłumienia szumów)
 • Włączanie/wyłączanie automatycznego wykrywania dźwięku i ustawianie trybu Speak-to-Chat
 • Wybór ustawień korektora graficznego
 • Dostosowanie ustawień korektora graficznego
 • Ustawienie trybu połączenia Bluetooth (tryb jakości dźwięku)
 • Ustawienie funkcji DSEE Extreme (realizacja dźwięku o wysokim zakresie)
 • Zmiana funkcji przycisku CUSTOM (użytkownika)
 • Wyłącz zestaw nagłowny
 • Regulowanie głośności odtwarzania
 • Odtwórz/wstrzymaj muzykę, przeskocz do początku poprzedniego utworu (lub bieżącego utworu podczas odtwarzania)/przeskocz do początku następnego utworu
 • Sprawdzanie stanu i ustawień zestawu nagłownego
 • Sprawdzanie wersji oprogramowania zestawu nagłownego
 • Aktualizacja oprogramowania zestawu nagłownego
 • Przełączenie języka wskazówek głosowych
 • Włączanie/wyłączanie wskazówek głosowych
 • Włączanie/wyłączanie panelu sterowania czujnika dotykowego
 • Ustawienie funkcji automatycznego wyłączania wykrywania noszenia
 • Ustawienie wstrzymania i wznowienia odtwarzania muzyki poprzez wykrywanie noszenia
 • Ustawienie włączenia/wyłączenia połączenia wielopunktowego (podłącz zestaw słuchawkowy do 2 urządzeń równocześnie)

Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Wskazówka

 • Obsługa aplikacji „Sony | Headphones Connect” zależy od urządzenia audio. Dane techniczne aplikacji i konstrukcja ekranu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Uwaga

 • Gdy używana jest korektor lub funkcja DSEE Extreme, dostępny czas pracy zestawu nagłownego będzie krótszy.