Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth

Jeżeli urządzenie Bluetooth obsługuje następujące profile, można słuchać muzyki i sterować urządzeniem z zestawu nagłownego za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

  Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.

 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

  Umożliwia regulację głośności itp.

Obsługa zależy od urządzenia Bluetooth. Stosownych informacji należy szukać w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia Bluetooth.

 1. Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia Bluetooth.
 2. Załóż zestaw nagłowny na uszy.

  Wyreguluj długość pałąka.

  Załóż zestaw nagłowny na głowę, umieszczając słuchawkę oznaczoną (lewa) na lewym uchu, a słuchawkę oznaczoną (prawa) na prawym uchu. Po stronie z oznaczeniem (lewej) jest wyczuwalna wypukłość.

  Ilustracja wskazująca lokalizację wyczuwalnej wypukłości (A) na lewej słuchawce

  A: wyczuwalna wypukłość

 3. Użyj urządzenia Bluetooth, aby włączyć odtwarzanie i ustaw głośność na średni poziom.
 4. Wyreguluj głośność za pomocą panelu sterowania czujnika dotykowego zestawu nagłownego.
  • Zwiększanie głośności: przesuwaj palcem w górę, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.

  • Zmniejszanie głośności: przesuwaj palcem w dół, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.

  • Zmiana głośności w sposób ciągły: przesuń palcem w górę lub w dół i przytrzymaj. Zwolnij po uzyskaniu żądanego poziomu głośności.

  Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Wskazówka

 • Zestaw nagłowny obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T. Można słuchać muzyki i innego dźwięku na zestawie nagłownym z urządzenia, na przykład telefonu komórkowego lub przenośnego telewizora, które obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T.
 • W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth może być konieczne wyregulowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio z poziomu podłączonego urządzenia.
 • Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.

Uwaga

 • W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.