Środki ostrożności

Ostrzeżenie

 • Zestaw nagłowny nie jest wystarczająco wodoszczelny. Jeśli do zestawu nagłownego dostanie się woda lub ciała obce, może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeśli do zestawu nagłownego dostanie się woda lub ciała obce, należy niezwłocznie zaprzestać eksploatacji i skonsultować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony. W szczególności należy zachować ostrożność w następujących przypadkach.
  • Podczas korzystania z zestawu nagłownego w pobliżu zlewu lub zbiornika z cieczą
   Należy uważać, aby zestaw nagłowny nie wpadł do zlewu lub pojemnika wypełnionego wodą.
  • Podczas korzystania z zestawu nagłownego w deszczu lub śniegu lub w warunkach wysokiej wilgotności
  • Podczas korzystania z zestawu nagłownego, gdy jest się spoconym
   W przypadku dotknięcia zestawu nagłownego mokrymi dłońmi lub włożenia zestawu nagłownego do kieszeni mokrego ubioru zestaw nagłowny może zostać zamoczony.

Komunikacja Bluetooth

 • Zasięg działania bezprzewodowej technologii Bluetooth wynosi ok. 10 m. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzie, metalowe przedmioty, ściany itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
 • Emitowane przez urządzenie Bluetooth mikrofale mogą zakłócać pracę elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć zestaw nagłowny i inne urządzenia Bluetooth w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
  • w szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
 • Korzystając z zestawu nagłownego w samolocie, należy postępować zgodnie z instrukcjami stewardes/stewardów lub zapytać linie lotnicze o warunki korzystania z tego zestawu nagłownego. Jeżeli urządzenie nie zostanie podłączone dostarczonym kablem słuchawkowym, fale radiowe mogą zakłócać pracę przyrządów, co może spowodować wypadek ze względu na ich awarię. W samolocie należy używać dostarczonego kabla słuchawkowego.
 • Ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth dźwięk odtwarzany przez zestaw nagłowny może być lekko opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez urządzenie nadające. W wyniku tego dźwięk może nie być zsynchronizowany z obrazem podczas oglądania filmów lub grania w gry.
 • Zestaw nagłowny obsługuje funkcje bezpieczeństwa zgodne ze standardem Bluetooth, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa w trakcie łączności realizowanej z użyciem technologii bezprzewodowej Bluetooth. Jednakże takie zabezpieczenia mogą być niewystarczające przy pewnych ustawieniach lub innych czynnikach. Podczas korzystania z połączeń nawiązywanych z użyciem bezprzewodowej technologii Bluetooth należy zachować ostrożność.
 • Firma Sony nie przyjmuje odpowiedzialności za żadne szkody lub straty wynikające z wycieków informacji podczas korzystania z komunikacji Bluetooth.
 • Nie można zagwarantować nawiązania połączenia Bluetooth ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth.
  • Zestawy nagłowne Bluetooth połączone z opisywanym urządzeniem muszą być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez firmę Bluetooth SIG, Inc. i muszą posiadać certyfikat zgodności.
  • Jednakże nawet jeśli jakieś urządzenie jest zgodne ze standardem Bluetooth, mogą zdarzyć się przypadki, kiedy parametry lub dane techniczne danego urządzenia Bluetooth uniemożliwiają nawiązanie połączenia albo mogą powodować rozbieżności w metodach sterowania, wyświetlaniu lub obsłudze.
  • Kiedy zestaw nagłowny jest używany do prowadzenia rozmów w trybie zestawu głośnomówiącego na telefonie, mogą występować zakłócenia w zależności od połączonego urządzenia lub środowiska komunikacji.
 • W przypadku niektórych podłączanych urządzeń nawiązanie połączenia może chwilę potrwać.

Uwaga dotycząca ładunków elektrostatycznych

 • Nagromadzone w ciele ładunki elektrostatyczne mogą być przyczyną lekkiego mrowienia w uszach. W celu zminimalizowania tego efektu należy nosić ubrania wykonane z naturalnych materiałów, które ograniczają generowanie ładunków elektrostatycznych.

Informacje na temat zakładania zestawu nagłownego

 • Ponieważ zestaw nagłowny zapewnia dokładne uszczelnienie nad uszami, mocne przyciskanie go do uszu lub szybkie zdjęcie może spowodować uszkodzenie błony bębenkowej. Podczas noszenia zestawu nagłownego membrana głośnika może powodować klikanie. Nie oznacza to wadliwego działania.

Inne uwagi

 • Nie narażać zestawu nagłownego na zbyt duże wstrząsy, ponieważ jest to urządzenie precyzyjne.
 • Czujnik dotykowy może nie działać prawidłowo, jeśli do panelu sterowania czujnika dotykowego przyklejono naklejki lub inne samoprzylepne materiały.
 • Należy zachować ostrożność, aby nie przyciąć palca, składając zestaw nagłowny.
 • Jeżeli zestaw nagłowny jest używany jako słuchawki przewodowe, należy używać tylko dostarczonego kabla słuchawkowego. Należy upewnić się, że kabel słuchawkowy jest prawidłowo podłączony.
 • Funkcja Bluetooth może nie działać z telefonem komórkowym w zależności od warunków przesyłania sygnału i otoczenia.
 • Zestawu nagłownego nie należy poddawać działaniu obciążeń ani nacisków przez długi czas, także podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować jego odkształcenie.
 • Jeśli podczas korzystania z zestawu nagłownego odczuwalny jest dyskomfort, należy natychmiast przerwać jego używanie.
 • Stan nakładek na uszy może ulec pogorszeniu w wyniku długoterminowego przechowywania lub użytkowania.

Czyszczenie zestawu nagłownego

 • Kiedy zewnętrzna część zestawu nagłownego jest zabrudzona, należy ją wyczyścić suchą, miękką szmatką. Jeśli zestaw nagłowny jest mocno zabrudzony, zwilżyć szmatkę w rozcieńczonym roztworze neutralnego detergentu i wyżąć ją dokładnie przed rozpoczęciem czyszczenia zestawu nagłownego. Nie należy używać rozpuszczalników, takich jak rozcieńczalnik, benzyna lub alkohol, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.

Nie używaj zestawu nagłownego w pobliżu urządzeń medycznych

 • Fale radiowe mogą oddziaływać na rozruszniki serca i urządzenia medyczne. Nie używaj zestawu nagłownego w zatłoczonych miejscach, takich jak zatłoczone pociągi lub w zakładach opieki medycznej.
 • Zestaw nagłowny (łącznie z akcesoriami) wyposażono w magnesy, które mogą zakłócać działanie rozruszników serca, zaworów zastawek programowalnych do leczenia wodogłowia oraz innych urządzeń medycznych. Nie umieszczaj zestawu nagłownego w pobliżu osób, które korzystają z takich urządzeń medycznych. Jeśli używasz takich urządzeń medycznych, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem zestawu nagłownego.

Przechowuj zestaw nagłowny z dala od kart magnetycznych

 • Zestaw nagłowny ma magnesy. Jeżeli umieścisz kartę magnetyczną w pobliżu zestawu nagłownego, karta magnetyczna może nie działać prawidłowo lub ulec uszkodzeniu.