Dostępny czas pracy

Dostępny czas pracy zestawu nagłownego z całkowicie naładowanym akumulatorem jest następujący:

Połączenie Bluetooth

Czas odtwarzania muzyki

Kodek DSEE Extreme™ Speak-to-Chat Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia Dostępny czas pracy
LDAC™ AUTO WYŁ Funkcja tłumienia szumów: WŁ Maks. 16 godz.
LDAC AUTO WYŁ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ Maks. 14 godz.
LDAC AUTO WYŁ WYŁ Maks. 20 godz.
LDAC WYŁ WYŁ Funkcja tłumienia szumów: WŁ Maks. 24 godz.
LDAC WYŁ WYŁ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ Maks. 18 godz.
LDAC WYŁ WYŁ WYŁ Maks. 30 godz.
AAC AUTO WYŁ Funkcja tłumienia szumów: WŁ Maks. 18 godz.
AAC AUTO WYŁ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ Maks. 16 godz.
AAC AUTO WYŁ WYŁ Maks. 22 godz.
AAC WYŁ WYŁ Funkcja tłumienia szumów: WŁ Maks. 30 godz.
AAC WYŁ WYŁ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ Maks. 22 godz.
AAC WYŁ WYŁ WYŁ Maks. 38 godz.
SBC AUTO WYŁ Funkcja tłumienia szumów: WŁ Maks. 18 godz.
SBC AUTO WYŁ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ Maks. 16 godz.
SBC AUTO WYŁ WYŁ Maks. 22 godz.
SBC WYŁ WYŁ Funkcja tłumienia szumów: WŁ Maks. 30 godz.
SBC WYŁ WYŁ Tryb dźwięków otoczenia: WŁ Maks. 22 godz.
SBC WYŁ WYŁ WYŁ Maks. 38 godz.
  • Możliwe jest odtwarzanie muzyki przez około 5 godzin po 10 minutach ładowania.
  • Gdy tryb Speak-to-Chat jest ustawiony na „Włącz (WŁ.)”, dostępny czas pracy jest krótszy o około 30% w porównaniu do przypadku, gdy jest ustawiony na „Wyłącz (WYŁ.)”.

Czas łączności

Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia Dostępny czas pracy
Funkcja tłumienia szumów: WŁ Maks. 24 godz.
Tryb dźwięków otoczenia: WŁ Maks. 18 godz.
WYŁ Maks. 30 godz.

Czas w trybie oczekiwania

Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia Dostępny czas pracy
Funkcja tłumienia szumów: WŁ Maks. 30 godz.
Tryb dźwięków otoczenia: WŁ Maks. 22 godz.
WYŁ Maks. 200 godz.

Kabel słuchawkowy podłączony (włączone zasilanie)

Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia Dostępny czas pracy
Funkcja tłumienia szumów: WŁ Maks. 22 godz.
Tryb dźwięków otoczenia: WŁ Maks. 18 godz.
WYŁ Maks. 36 godz.

Wskazówka

  • Aby sprawdzić, jaki kodek jest używany do połączenia lub włączyć funkcję DSEE Extreme, należy użyć aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

  • Czas pracy może się różnić w zależności od ustawień i warunków użytkowania.