Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android

 1. Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.
 2. Włącz zestaw nagłowny.

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk (zasilanie) przez około 2 sekundy.

  Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone). Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik (niebieski) dalej miga.

  Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw nagłowny połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

  Sprawdź status połączenia na smartfonie z systemem Android. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

 3. Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem Android.
  1. Wybierz opcję [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

  2. Dotknij przełącznika, aby włączyć funkcję Bluetooth.

 4. Dotknij opcji [WH-1000XM4].

  Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Uwaga

 • W przypadku połączenia, po wyświetleniu [WH-1000XM4] i [LE_WH-1000XM4], wybierz [WH-1000XM4].
  [LE_WH-1000XM4] wyświetli się najpierw, ale poczekaj do momentu wyświetlenia [WH-1000XM4].
  Wyświetlenie [WH-1000XM4] może zająć od około 30 sekund do 1 minuty.
  Jeżeli [WH-1000XM4] nie wyświetli się, ponownie wykonaj parowanie.
 • Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na ostatnio podłączonym urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
 • Jeżeli nie można połączyć smartfona z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na smartfonie i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na smartfonie można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona.