Brak dźwięku

 • Sprawdź, czy zestaw nagłowny i podłączone do niego urządzenie są włączone.
 • Podczas odtwarzania muzyki, sprawdź, czy zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth są połączone za pomocą A2DP Bluetooth.
 • Podczas korzystania z aplikacji do połączeń wideo na komputerze, sprawdź, czy zestaw nagłowny i komputer są połączone za pomocą HFP lub HSP Bluetooth.(A2DP dotyczy połączeń do odtwarzania muzyki).
  W zależności od używanej aplikacji do połączeń wideo, ustawienia mikrofonu mogą być niedostępne. W takim przypadku wyłącz opcję Speak-to-Chat.
 • Gdy łączysz się z 2 urządzeniami równocześnie za pomocą połączenia wielopunktowego, w zależności od podłączonego urządzenia, urządzenie może nadal wysyłać cichy sygnał, nawet jeśli odtwarzanie muzyki lub wideo zostało zatrzymane. W takim przypadku zestaw nagłowny pozostaje połączony z urządzeniem i nie można zmienić połączenia na inne urządzenie. Jeśli dźwięk z drugiego urządzenia nie jest słyszalny po zatrzymaniu odtwarzania na pierwszym urządzeniu, postępuj w następującej kolejności i sprawdź, czy sytuacja się poprawiła.
  • Sprawdź za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”, czy ustawienie [Connect to 2 devices simultaneously] jest włączone.
  • Zatrzymaj odtwarzanie aplikacji na pierwszym urządzeniu.
  • Zamknij aplikację na pierwszym urządzeniu.
 • Sprawdź, czy kabel słuchawkowy jest dokładnie podłączony.
 • Zwiększ głośność, jeżeli jest za mała.
 • Sprawdź, czy podłączone urządzenie odtwarza utwory.
 • W przypadku podłączania zestawu nagłownego do komputera upewnij się, że na komputerze ustawiono urządzenie Bluetooth jako wyjście dźwięku.
 • Sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth.
 • Po włączeniu Speak-to-Chat, tryb Speak-to-Chat może się uruchomić i reagować na odtwarzany dźwięk, nawet gdy zestaw nagłowny nie jest noszony (w szczególności dotyczy to nagrań rozmów w obcym języku). W takim przypadku użyj przycisków zestawu nagłownego lub panelu dotykowego, aby wyjść z trybu Speak-to-Chat.
 • Zresetuj zestaw nagłowny.
 • Naładuj zestaw nagłowny. Sprawdź, czy dźwięk jest słyszalny z zestawu nagłownego po zakończeniu ładowania.
 • Zainicjuj zestaw nagłowny, a następnie sparuj ponownie zestaw nagłowny i urządzenie.
 • Sytuację można poprawić, ponownie uruchamiając urządzenia odtwarzające, takie jak smartfon lub komputer.