Wykonywanie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

 • Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
 • Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
 • Obsługiwane są tylko normalne połączenia telefoniczne. Aplikacje do nawiązywania połączeń telefonicznych na smartfonach lub komputerach osobistych nie są obsługiwane.
 1. Najpierw podłącz zestaw nagłowny do smartfona/telefonu komórkowego za pomocą połączenia Bluetooth.
 2. Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wykonać połączenie.

  Podczas wywoływania połączenia w zestawie nagłownym słychać sygnał wybierania numeru.

  Jeśli połączenie zostanie wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane.

  Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać sygnału wybierania numeru, należy przełączyć rozmowę na zestaw nagłowny, korzystając ze smartfona lub telefonu komórkowego albo przytrzymując palec na panelu sterowania czujnika dotykowego do momentu przełączenia urządzenia.

  Zestaw nagłowny wyposażono w mikrofony wielokierunkowe. Można rozmawiać nie martwiąc się o pozycję mikrofonu.

 3. Wyreguluj głośność za pomocą panelu sterowania czujnika dotykowego.
  • Zwiększanie głośności: przesuwaj palcem w górę, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.

  • Zmniejszanie głośności: przesuwaj palcem w dół, aż do uzyskania odpowiedniej głośności.

  • Zmiana głośności w sposób ciągły: przesuń palcem w górę lub w dół i przytrzymaj. Zwolnij po uzyskaniu żądanego poziomu głośności.

  Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

 4. Po zakończeniu rozmowy stuknij szybko dwa razy panel sterowania czujnika dotykowego (w odstępie co około 0,4 sekundy), aby zakończyć połączenie.

  Jeśli połączenie zostało wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

 • Głośność rozmowy można dostosować tylko podczas rozmowy telefonicznej.
 • Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.

Uwaga

 • Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szumy.
 • Głos będzie słyszalny przez zestaw nagłowny dzięki mikrofonowi zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.