Czas ładowania jest zbyt długi.

  • Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest podłączony do komputera bezpośrednio, a nie przez koncentrator USB.
  • Sprawdź, czy używasz dostępnego w sprzedaży zasilacza sieciowego USB, który może dostarczać prąd wyjściowy o natężeniu 1,5 A lub większym.
  • Sprawdź, czy używasz dostarczonego przewodu USB Type-C.