Szybkie słuchanie dźwięków otoczenia (tryb bacznej uwagi)

Ta funkcja umożliwia wyłączenie muzyki, aby dźwięki otoczenia były dobrze słyszalne. Jest to przydatne w sytuacji, gdy nasłuchujesz zapowiedzi pociągu itp.

Aby aktywować tryb bacznej uwagi

Dotknij panel sterowania czujnika dotykowego zestawu nagłownego na całej powierzchni. Tryb bacznej uwagi aktywuje się tylko podczas dotykania panelu sterowania czujnika dotykowego.

Ilustracja wskazująca lokalizację panelu sterowania czujnika dotykowego (A) na prawej słuchawce

A: panel sterowania czujnika dotykowego

Aby dezaktywować tryb bacznej uwagi

Zdejmij rękę z panelu sterowania czujnika dotykowego.

Informacje o wideo z instrukcją obsługi

Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak używać trybu bacznej uwagi.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0013/h_zz/

Uwaga

  • Dotknięcie czujnika w poniższy sposób może spowodować, że funkcja nie będzie działać prawidłowo.
    • Nie zasłonięto całego panelu sterowania czujnika dotykowego.

    • Nie dotknięto panelu sterowania czujnika dotykowego.

  • W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu bacznej uwagi. Nie należy używać zestawu nagłownego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
  • Jeśli zestaw nagłowny nie jest noszony poprawnie, tryb bacznej uwagi może nie działać prawidłowo. Zestaw nagłowny należy założyć poprawnie.
  • Nie można używać trybu bacznej uwagi podczas rozmowy przez telefon.