Użycie funkcji pomocy głosowej (Siri)

Korzystając z funkcji Siri, która jest dostępna na urządzeniu iPhone, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi urządzenia iPhone.

 1. Włącz funkcję Siri.

  Na urządzeniu iPhone wybierz kolejno [Settings] - [Siri & Search], aby włączyć funkcję [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

  Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

  Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące funkcji Siri znajdują się w instrukcji obsługi lub w witrynie pomocy technicznej urządzenia iPhone.

 2. Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia iPhone przez połączenie Bluetooth.
 3. Kiedy urządzenie iPhone jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj panel sterowania czujnika dotykowego zestawu nagłownego przez około 2 sekundy.

  Funkcja Siri zostanie aktywowana.

 4. Wyślij polecenie do funkcji Siri, gdy zestaw nagłowny znajduje się na uszach.

  Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji obsługujących funkcję Siri, znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia iPhone.

 5. Aby kontynuować wysyłanie poleceń, stuknij panel sterowania czujnika dotykowego dwa razy szybko (w odstępie krótszym niż 0,4 sekundy) przed wyłączeniem Siri.

  Kiedy funkcja Siri jest włączona i w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie, funkcja Siri wyłączy się.

Uwaga

 • Funkcji Siri nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Hey Siri”, nawet jeśli funkcja „Hey Siri” w telefonie iPhone jest włączona.
 • Podczas używania funkcji pomocy głosowej, głos będzie słyszalny poprzez mikrofon zestawu nagłownego (funkcja efektu lokalnego). W takim przypadku dźwięki otoczenia lub dźwięku pracującego zestawu nagłownego mogą być słyszalne poprzez zestaw nagłowny, ale nie oznacza to wadliwego działania.
 • W zależności od danych technicznych smartfona lub wersji aplikacji aktywacja Siri może nie być możliwa.