Funkcje i lokalizacja poszczególnych elementów

Ilustracja wskazująca każdą część zestawu nagłownego

 1. Oznaczenie (lewa)
 2. Wyczuwalna wypukłość
  Na lewej słuchawce jest wyczuwalna wypukłość.
 3. Wbudowana antena
  Zestaw nagłowny ma wbudowaną antenę Bluetooth.
 4. Znak N
 5. Lewa słuchawka
 6. Suwaki (lewy, prawy)
  Przesuń, aby wyregulować długość pałąka.
 7. Pałąk
 8. Mikrofony z funkcją tłumienia szumów (zewnętrzne) (lewy, prawy)
  Rejestrują szum, gdy używana jest funkcja tłumienia szumów.
 9. Oznaczenie (prawa)
 10. Mikrofony z funkcją tłumienia szumów (wewnętrzne) (lewy, prawy)
  Rejestrują szum, gdy używana jest funkcja tłumienia szumów.
 11. Prawa słuchawka
 12. Panel sterowania czujnika dotykowego
  Umożliwia zdalne sterowanie odtwarzaniem muzyki z podłączonego urządzenia Bluetooth lub wykonywanie innych czynności za pomocą dotyku.
 13. Przycisk CUSTOM (użytkownika)
  Działa podczas przełączania funkcji tłumienia szumów i trybu dźwięków otoczenia itd.
 14. Wskaźnik (czerwony/niebieski)
  Świeci się na czerwono lub niebiesko sygnalizując stan zasilania lub łączności zestawu nagłownego.
 15. Przycisk (zasilanie)
 16. Wskaźnik ładowania (czerwony)
  Świeci się na czerwono podczas ładowania.
 17. Port USB Type-C
  Aby naładować zestaw nagłowny, podłącz zestaw nagłowny do gniazdka sieciowego za pomocą dostępnego w handlu zasilacza sieciowego USB lub do komputera za pomocą dostarczonego przewodu USB Type-C.
 18. Gniazdo wejściowe kabla słuchawkowego
  Służy do podłączania odtwarzacza muzyki itp. za pośrednictwem dostarczonego kabla słuchawkowego. Prawidłowe podłączenie kabla sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem. Jeśli wtyczka nie jest prawidłowo podłączona, prawidłowe słyszenie dźwięku może nie być możliwe.
 19. Mikrofony rejestrujące głos
  Rejestrują głos podczas rozmowy przez telefon lub w trybie Speak-to-Chat.
 20. Czujnik zbliżeniowy
  Wykrywa, czy zestaw słuchawkowy znajduje się na uszach.