Deleting a registered AF Area (Del. Regist. AF Area)

still image

Deletes the focusing frame position that was registered using [AF Area Registration].

  1. MENU (Focus) → [Focus Area][Del. Regist. AF Area].
TP1001413142