Om indikatorlampan

Du kan kontrollera headsetets/laddningsfodralets olika status med indikatorlamporna.

: Är blå när den slås på/ : Är orange när den slås på/-: Stängs av

Strömstatus

 • Indikatorlamporna på headsetet
  • När headsetet tas bort från laddningsfodralet och slås på
   - (blinkar blå två gånger)
  • När headsetet stängs av via ”Sony | Headphones Connect”-appen/När headsetet stängs av automatisk efter 15 minuters Bluetooth frånkoppling/När headsetets batteri blir tomt och headsetet stängs av
   - - - (lyser blå i cirka 2 sekunder)

Indikerar den återstående batteriladdningen

 • Indikatorlamporna på headsetet
  • När headsetets återstående batteriladdning är 20 % eller lägre
   - - - (blinkar långsamt orange upprepade gånger i cirka 15 sekunder och slocknar (headsetet måste laddas))
 • Indikatorlampan på laddningsfodralet
  • När laddningsfodralets återstående batteriladdning är 30 % eller lägre och headsetet placeras i eller tas ut ur laddningsfodralet
   - - - (blinkar långsamt orange upprepade gånger i cirka 15 sekunder och slocknar när headsetet placeras i eller tas ut ur laddningsfodralet (laddningsfodralet måste laddas))

Laddningsstatus

 • Indikatorlamporna på headsetet
  • Vid laddning av headsetet
   (lyser orange)
  • När batteriet är fulladdat när laddningen av headsetet påbörjas
   - - - (lyser orange i cirka 1 minut och slocknar sedan)
  • När batteriet blir fulladdat och laddningen är slutförd
   - - - - - - (slocknar)
  • Headsetets batteri har onormal temperatur
   - - - - (blinkar två gånger orange, upprepade gånger)
  • När ett fel inträffar när headsetet laddas och headsetet inte laddas
   - - - - (blinkar långsamt orange upprepade gånger med ett intervall på cirka 0,5 sekunder)
 • Indikatorlampan på laddningsfodralet
  • Vid laddning av laddningsfodralet
   (lyser orange)
  • När batteriet är fulladdat när laddningen av laddningsfodralet påbörjas
   - - - (lyser orange i cirka 1 minut och slocknar sedan)
  • När batteriet blir fulladdat och laddningen är slutförd
   - - - - - - (slocknar)
  • Laddningsfodralets batteri har onormal temperatur
   - - - - (blinkar två gånger orange, upprepade gånger)
  • När ett fel inträffar när laddningsfodralet laddas och laddningsfodralet inte laddas
   - - - - (blinkar långsamt orange upprepade gånger med ett intervall på cirka 0,5 sekunder)

Bluetooth-anslutningsstatus

 • Indikatorlamporna på headsetet
  • Ihopparningsläge
   - - - - (blinkar två gånger blå, upprepade gånger)
  • Inte ansluten
   - - - - - - - - (blinkar blå i ca. 1-sekundersintervaller, upprepade gånger)
  • Anslutningsprocess klar
   (blinkar snabbt blå i ca. 5 sekunder, upprepade gånger)
  • Ansluten
   - - - - - - - - - - - - (blinkar blå i ca. 5-sekundersintervaller, upprepade gånger)
  • Inkommande samtal
   (blinkar snabbt blå, upprepade gånger)

Statusindikatorlamporna för oansluten och ansluten släcks automatiskt efter att en viss tid förflutit. De börjar blinka igen, under en viss tidsperiod, när vissa funktioner används. När återstående batteriladdning blir låg börjar indikatorlampan att blinka orange.

Övrigt