När headsetet eller laddningsfodralet blir blöta

Gällande headsetets vattentäta prestanda

 • Laddningsfodralet är inte vattentätt.
 • De vattentäta specifikationerna för detta headset motsvarar IPX4 i IEC 60529 ”Grader av skydd mot vattenintrång (IP)”, som anger graden av skydd mot vatten. Headsetet kan inte användas i vatten.
  Om inte headsetet används korrekt kan vatten komma in i headsetet och orsaka brand, elstötar eller funktionsfel. Observera följande försiktighetsåtgärder noggrant och använd headsetet korrekt.
  IPX4: Skyddad mot vattenstänk från alla riktningar.
 • Ljudkanalerna (ljudutgångsrör), lufthål och mikrofonhål på headsetet är inte helt vattentäta.
  Om vattendroppar finns kvar i ljudkanalerna, lufthålen eller mikrofonhålet, kan det hända att följande problem inträffar tillfälligt, men det är inget funktionsfel.
  • Det kan bli svårt att höra ljudet.
  • Det hörs ovanliga ljud.
  • Det blir svårt att höra röster under telefonsamtal.

Vätskor som headsetets vattenbeständighetsspecifikationer gäller för

Tillämpligt: Sötvatten, kranvatten, svett
Ej tillämpligt: Andra vätskor än ovan (t.ex.: tvålvatten, vatten med tvättmedel, badvatten, schampo, varmt källvatten, varmt vatten, poolvatten, havsvatten, etc.)

Headsetets vattentäta prestanda är baserad på mätningar som utförts av Sony under de förhållanden som beskrivits ovan. Observera att fel som orsakats genom nedsänkning i vatten på grund av felaktig användning av kunden inte omfattas av garantin.

För att skydda headsetet och laddningsfodralet från att skadas

Observera försiktighetsåtgärderna nedan för att säkerställa korrekt användning av headsetet.

 • Stänk inte vatten in i headsetets ljudutmatningsdel eller mikrofon.
 • Låt inte headsetet förbli vått i en kall miljö eftersom vattnet kan frysa till. För att förhindra funktionsfel ska du torka av eventuellt vatten efter användning.
 • Placera inte headsetet i vatten eller använd det på någon fuktig plats, som t.ex. ett badrum.
 • Släpp inte headsetet från hög höjd eller utsätt det för mekaniska stötar. I så fall kan det deformeras eller skadas, vilket kan leda till försämring av vattentätheten.
 • Om headsetet blir vått:
  1. Torka av allt vatten som hamnar på headsetet med en mjuk, torr trasa.

  2. Ta bort spetsarna till öronsnäckan, vänd ljudkanalen och lufthålen nedåt och skaka flera gånger för att få bort vattnet.

  3. Vänd mikrofonhålet nedåt och knacka försiktigt på det cirka 5 gånger mot en torr trasa eller liknande för att få bort ansamlat vatten.

  4. Låt headsetet torka i rumstemperatur.

 • Om headsetenheterna och laddningsfodralet laddas när de är våta av t.ex. svett kommer laddningsportarna att korrodera. Torka bort eventuell fukt med en mjuk, torr trasa innan laddning sker och låt enheterna torka i rumstemperatur.
  Reparationer till följd av funktionsfel på grund av vårdslöshet täcks inte av garantin.

 • När headsetets eller laddningsfodralets laddningsportar blir smutsiga ska de torkas av med en mjuk, torr trasa.
 • Tvätta inte dina byxor eller skjortor med headsetenheterna liggandes i fickorna.

 • Om headsetet är knäckt eller deformerat ska du inte använda headsetet nära vatten eller så kan du kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.