Ihopparning låter sig inte göras.

  • Placera headsetet och Bluetooth-enheten inom 1 m från varandra.
  • Headsetet övergår automatiskt till ihopparningsläge vid första ihopparningen efter att headsetet har köpts, initierats eller reparerats om du plockar ur headsetet från laddningsfodralet. För att para ihop en andra eller efterföljande enhet ska du håll knapparna på både vänster och höger enhet intryckta samtidigt i cirka 5 sekunder för att aktivera ihopparningsläget.
  • När en enhet ihopparats igen efter att headsetet initierats eller reparerats så kanske du inte kan parkoppla enheten om den har kvar ihopparningsinformation för headsetet (iPhone eller annan enhet). Radera i så fall ihopparningsinformationen för headsetet från enheten och para ihop dem igen.
  • Starta om ansluten enhet t.ex. en smarttelefon eller den dator du använder och para ihop headsetet och enheten igen.
  • Placera headsetet i laddningsfodralet.
    Vissa problem kan åtgärdas om du placerar headsetet i laddningsfodralet.
  • Återställ headsetet.
  • Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.