Kunde inte upprätta en Bluetooth-anslutning.

 • Kontrollera att headsetet är påslaget.
 • Kontrollera att Bluetooth-enheten slagits på och att Bluetooth-funktionen är på.
 • Om headsetet automatiskt ansluter till den senaste anslutna Bluetooth-enheten kanske du inte kan ansluta enheten till andra enheter via Bluetooth-funktionen. Använd i så fall den senaste anslutna Bluetooth-enheten och koppla från Bluetooth-anslutningen.
 • Kontrollera om Bluetooth-enheten är i strömsparläge. Avaktivera strömsparläget om enheten befinner sig i strömsparläge.
 • Kontrollera om Bluetooth-anslutningen har avslutats. Om den avslutats upprättar du Bluetooth-anslutningen igen.
 • Om ihopparningsinformationen för headsetet har raderats på Bluetooth-enheten så para ihop headsetet med enheten igen.
 • Placera headsetet i laddningsfodralet.
  Vissa problem kan åtgärdas om du placerar headsetet i laddningsfodralet.
 • Återställ headsetet.
 • Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.