Koppla ifrån Bluetooth-anslutningen (efter användning)

  1. Koppla från Bluetooth-anslutningen genom att manövrera Bluetooth-enheten.

    Du hör en röstvägledning säga ”Bluetooth disconnected” (Bluetooth frånkopplad) från vänster eller höger enhet på headsetet.

  2. Placera headsetet i laddningsfodralet.

    Headsetet stängs av.

Tips

  • När du slutar spela musik kan det hända att Bluetooth-anslutningen avslutas automatiskt beroende på Bluetooth-enheten.