Kontrollera förpackningens innehåll

När förpackningen öppnats så kontrollera att alla artiklar på listan finns med. Kontakta din återförsäljare om någon del saknas.

Siffrorna inom parentes indikerar antalet delar.

Trådlöst stereoheadset


USB Type-C®-kabel (USB-A till USB-C®) (ca. 20 cm) (1)

Spetsar till öronsnäcka i hybridsilikon (SS/M/LL 2 av varje)

  • Headsetet har vid inköpstillfället spetsar till öronsnäckan i storlek M på den vänstra och högra enheten. Storleken på spetsarna till öronsnäckan kan avgöras baserat på antalet prickade linjer som finns inuti den nedre delen på spetsarna till öronsnäckan.

SS-storlek: 1 linje

M-storlek: 3 linjer

LL-storlek: 5 linjer


Laddningsfodral (1)


OBS!

  • Spetsar till öronsnäckan är förbrukningsvaror. Om spetsarna till öronsnäckan är skadade och måste bytas ut kan du kontakta din närmaste Sony-återförsäljare eller köpa EP-EX11-serien (*) (säljs separat).

*Kanske inte stöds i vissa länder eller regioner.