Det går inte att slå på headsetet.

  • Se till att batteriet är fulladdat.
  • Det går inte att slå på headsetet när headsetet har placerats och laddas i laddningsfodralet. Plocka ur headsetet från laddningsfodralet för att slå på det.
  • Ladda laddningsfodralet.
  • Placera headsetet i laddningsfodralet.
    Vissa problem kan åtgärdas om du placerar headsetet i laddningsfodralet.
  • Återställ headsetet.
  • Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.