Tillgänglig driftstid är kort. Batteriet räcker inte länge.

 • Om du ställer in följande funktioner blir tillgänglig driftstid för batteriet kortare.
  • Equalizer
  • DSEE
  • Ljudkvalitetsläge vid Bluetooth-uppspelning: Prioritera ljudkvalitet

  Om du ställer in equalizer och DSEE samtidigt så blir tillgänglig driftstid för batteriet ännu kortare.

 • Beroende på headsetfunktionernas inställningar och användningsvillkoren kan batteriförbrukningens hastighet variera mellan vänster och höger enhet, men det är inget fel.
 • Placera headsetet i laddningsfodralet när har använt headsetet klart. När headsetet har avlägsnats stängs headsetet inte av förrän efter 15 minuter efter att du kopplat från Bluetooth-anslutningen.
 • När du talar i telefon är batteriets driftstid kortare än när du spelar musik.