Ringa ett samtal

Du kan använda handsfree för att ringa med en smarttelefon eller mobiltelefon som har stöd för Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via Bluetooth-anslutning.

 • Om din smarttelefon eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP ställer du in den på HFP.
 • Funktionerna kan skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon eller mobiltelefon.
 • Det kan hända att funktionerna inte fungerar som de ska beroende på ansluten enhet eller den applikation du använder, även om du försöker styra dem med headsetet.
 1. Anslut headsetet till en smarttelefon/mobiltelefon via Bluetooth-anslutning.
 2. Använda din smarttelefon eller mobiltelefon för att ringa ett samtal.

  När du ringer hörs en rington från headsetet.

  Om du ringer när du lyssnar på musik så pausas uppspelningen.

  Du kan prata i mikrofonerna på headsetet.

  Bild som indikerar placeringen av mikrofonerna (A) på headsetet

  A: Mikrofoner (vänster, höger)

  Om ingen rington hörs via headsetet

  Använd din smarttelefon eller mobiltelefon för att byta samtalsenhet till headsetet eller håll knappen på antingen vänster eller höger headsetenhet intryckt i cirka 2 sekunder.

 3. Använd smarttelefonen eller mobiltelefonen för att justera volymen.
 4. När du pratat klart trycker du på knappen på headsetets vänstra eller högra enhet för att avsluta samtalet.

  Om det spelades musik när du ringde så återupptas musikuppspelning automatiskt när samtalet avslutats.

Tips

 • Headsetets volym under ett samtal och under musikuppspelning kan ställas in var för sig. Även om du ändrar volymen under ett samtal så ändras inte volymen för musikuppspelningen.
 • Du kan också använda handsfree vid samtal även om du bara använder en av headsetets enheter. Du kan prata med båda enheterna om du plockar ur den andra headsetenheten från laddningsfodralet när du pratar med bara en enhet.

OBS!

 • Använd en smarttelefon eller mobiltelefon på ett avstånd om minst 50 cm från headsetet. Det kan höras brus om smarttelefonen eller mobiltelefonen är för nära headsetet.
 • Din röst hörs från headsetet genom headsetets mikrofon (sidotonfunktion). I det här fallet kanske omgivande ljud eller ljud från headsetfunktioner hörs genom headsetet men det är inte en felfunktion.
 • Det går inte att justera volymen på headsetet under ett pågående samtal. Ställ in volymen på den anslutna enheten.
 • Placera den andra enheten i laddningsfodralet när du endast använder en av headsetets enheter.