Laddar

Headsetet och laddningsfodralet innehåller inbyggda laddningsbara litiumjonbatterier. Använd den medföljande USB Type-C-kabeln för att ladda headsetet innan användning.

 1. Plocka ur headsetet från laddningsfodralet och ta bort det isolerande arket.

  Kassera det isolerande ark du tog bort.

 2. Placera headsetet i laddningsfodralet.

  Sätt tillbaka vänster enhet på headsetet (enheten med den taktila punkten) i det vänstra hålet på laddningsfodralet och sätt tillbaka den högra enheten av headsetet i höger hål i laddningsfodralet. Varje enhet på headsetet kommer att ställas in i rätt position i laddningsfodralet med hjälp av den inbyggda magneten.

  Placera headsetet i laddningsfodralet och stäng locket på laddningsfodralet när indikatorlamporna (orange) på headsetet tänds.

  Indikatorlamporna (orange) på headsetet slocknar när headsetet är fulladdat.

 3. Anslut laddningsfodralet till ett vägguttag.

  Använd den medföljande USB Type-C-kabeln och en USB-nätadapter som säljs i handeln.

  Laddningen av headsetet och laddningsfodralet startar. Indikatorlamporna (orange) på headsetet och laddningsfodralet tänds.

  Indikatorlamporna (orange) på headsetet och laddningsfodralet slocknar när laddningen är genomförd.

  Ta bort USB Type-C-kabeln.

Om laddningstiden

Den tid som krävs för att ladda headsetet och laddningsfodralet helt är cirka 3 timmar (*).

*Tid som krävs för att ladda det tomma batteriet till dess fulla kapacitet. Laddningstiden kan variera beroende på användningsförhållandena.

Ladda headsetet när du befinner dig utomhus

Det finns ett laddningsbart batteri inbyggt i laddningsfodralet. Om du i förväg laddar laddningsfodralet, kan du använda det för att ladda headsetet utan strömförsörjning när du går ut.

Den tid som krävs för att ladda headsetets vänstra och högra enhet helt är cirka 2,5 timmar.

Systemkrav för USB-batteriladdning

USB-nätadapter

En kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter kapabel att tillföra en utström på minst 0,5 A (500 mA)

Persondator

En persondator med en vanlig USB-port

 • Vi garanterar inte att det fungerar på alla datorer.
 • Funktionalitet på en specialbyggd eller hemmabyggd dator garanteras inte.

Tips

 • Headsetet kan även laddas genom att ansluta laddningsfodralet till en dator som är igång med hjälp av den medföljande USB Type-C-kabeln.
 • När du avlägsnar headsetet från laddningsfodralet och tar på dig headsetet hörs röstvägledning som indikerar headsetets återstående batteriladdning via vänster och höger enhet på headsetet var för sig. Återstående batteriladdning som återges av röstvägledningen kan, i vissa fall, skilja sig från faktiska återstående laddningen. Använd som en grov uppskattning.

OBS!

 • Placera headsetet i laddningsfodralet, när det isolerande arket tagits på efter inköpet, och ladda det innan det används.
 • Var noga med att använda den medföljande USB Type-C-kabeln. Annars kan det hända att det inte går att ladda.
 • Beroende på typen av USB-nätadapter finns det en möjlighet att det inte går att ladda.
 • Beroende på headsetfunktionernas inställningar och användningsvillkoren kan batteriförbrukningens hastighet variera mellan vänster och höger enhet.
  Laddningstiden för batterier kan som ett resultat skilja sig åt mellan vänster och höger enhet, med det är inget fel.
 • Headsetet kan inte laddas när datorn är i standby (strömsparläge) eller viloläge. Ändra i så fall datorns inställningar för att börja ladda igen.
 • När headsetet placeras i laddningsfodralet och om indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet blinkar långsamt, är laddningsfodralets återstående batteriladdning låg. Ladda laddningsfodralet.
 • Om indikatorlamporna (orange) på headsetet inte tänds/blinkar även när headsetet placeras i laddningsfodralet är laddningsfodralets batteriladdning tom. Ladda laddningsfodralet.
 • Om headsetet inte används under en längre tid kan driftstimmarna för det laddningsbara batteriet minska. Batteriets livslängd förbättras efter flera gångers laddning och urladdning. Om du förvarar headsetet en längre tid så ladda batteriet en gång var 6:e månad för att undvika överurladdning.
 • Om headsetet inte används under en längre tid kan det ta längre tid att ladda batteriet.
 • Om ett problem inträffar med headsetets eller laddningsfodralets laddningsbara batteri och något ovanligt inträffar under laddning blinkar headsetets indikatorlampor (orange) eller laddningsfodralets indikatorlampa (orange).
  Laddning rekommenderas på en plats med en omgivande temperatur mellan 15 °C och 35 °C. Utanför detta intervall är det inte säkert att batteriet laddas upp effektivt.
  Om problemet kvarstår bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.
 • Om headsetet inte används under en längre tid kanske indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet inte tänds omedelbart vid laddning. Vänta en stund tills indikatorlampan (orange) tänds.
 • Om driftstimmarna för det inbyggda laddningsbara batteriet minskar väsentligt bör batteriet bytas ut. Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.
 • Undvik att exponera för extrema temperaturförändringar, direkt solsken, fukt, sand, damm och elektrisk stöt. Lämna aldrig headsetet i ett parkerat fordon.
 • Vid anslutning av laddningsfodralet till en dator ska endast den medföljande USB Type-C-kabeln användas och direktanslutning måste upprättas. Laddningen slutförs inte ordentligt när laddningsfodralet ansluts via en USB-hubb.