Laddning låter sig inte göras.

Vanligt

 • Se till att headsetet är ordentligt placerat i laddningsfodralet.
 • Se till att du placerar vänster och höger headsetenhet korrekt i laddningsfodralet.
 • Se till att du använder medföljande USB Type-C-kabel och kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till laddningsfodralet.
 • Om spetsarna till öronsnäckorna inte är ordentligt fastsatta i headsetet kan det hända att headsetet inte laddas i medföljande laddningsfodral. Se till så att spetsarna till öronsnäckorna är ordentligt fastsatta när du ska förvara headsetet i laddningsfodralet.
 • Om spetsarna till öronsnäckorna från annan tillverkare används kan det hända att headsetet inte laddas i medföljande laddningsfodral. Se till att använda medföljande spetsar till öronsnäcka vid laddning.
 • När headsetets eller laddningsfodralets laddningsportar blir smutsiga kan det hända att headsetet inte laddas. Rengör laddningsportarna med en mjuk, torr trasa.
 • Laddning rekommenderas på en plats med en omgivande temperatur mellan 15 °C och 35 °C. Utanför detta intervall är det inte säkert att batteriet laddas upp effektivt.
 • Återställ headsetet.
 • Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.

Vid laddning med en USB-nätadapter

 • Kontrollera att USB-nätadaptern är ordentligt ansluten till vägguttaget.
 • När du använder en kommersiellt tillgänglig USB-nätadapter så använd en kapabel att tillföra en utström på minst 0,5 A (500 mA) eller mer.
 • Om indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet blinkar vid laddning genom anslutning av laddningsfodralet till USB-nätadaptern med den medföljande USB Type-C-kabeln, kontrollera omgivande temperatur, koppla från kabeln och anslut på nytt.

Vid laddning från en dator

 • Kontrollera att USB Type-C-kabeln är ordentligt ansluten till datorn.
 • Kontrollera att datorn är påslagen. Väck upp datorn om den är i standby (strömsparläge) eller viloläge.
 • Kontrollera att laddningsfodralet och datorn är direktanslutna och inte är anslutna via en USB-hubb.
 • Det kan vara ett problem med USB-porten på den anslutna datorn. Prova att ansluta till en annan USB-port på datorn om det finns någon tillgänglig.
 • Uppdatera datorns operativsystem.