Låg ljudnivå

 • Om storleken på spetsarna till öronsnäckan inte stämmer med storleken på dina örongångar eller om du inte bär headsetet ordentligt i dina öron, kan det hända att du inte erhåller korrekt ljudkvalitet eller volym.
  Om så är fallet kan du försöka med följande.
  • Byt spetsar till öronsnäckan till sådana som passar tätare i dina öron. När du byter spetsar till öronsnäckan ska du först prova spetsar av större storlek och sedan byta till en mindre storlek. Det kan hända att vänster och höger spetsar till öronsnäckan skiljer sig åt i storlek.
  • Se till så att du bär headsetet ordentligt i öronen. Bär headsetet så att spetsen till öronsnäckan sitter bekvämt så djupt in i örongången som möjligt.
 • Höj volymen på den anslutna enheten.
 • Det går att justera volymen på headsetet under musikuppspelning.
 • Det går inte att justera volymen på headsetet under ett pågående samtal. Ställ in volymen på den anslutna enheten.
 • Anslut Bluetooth-enheten till headsetet igen.
 • Ljudkanalerna (ljudutgångsrör), lufthål och mikrofonhål på headsetet är inte helt vattentäta. Om vattendroppar finns kvar i ljudkanalerna, lufthålen eller mikrofonhålen, kan det hända att ljudnivåerna tillfälligt sänks, men det är inget funktionsfel. Se ”När du har använt headsetet klart” och torka headsetet enligt beskrivningen före användning.
 • Placera headsetet i laddningsfodralet.
  Vissa problem kan åtgärdas om du placerar headsetet i laddningsfodralet.
 • Återställ headsetet.
 • Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.

OBS!

 • Beroende på ansluten enhet kan volymen för enheten och headsetet vara synkad eller inte. Om volymen på enheten inte är synkad med volymen i headsetet går det inte att använda enheten för att höja volymen på headsetet när du sänkt volymen i headsetet.
  Om ljudet fortfarande är lågt även sedan du har justerat volymen på den anslutna enheten kan du justera volymen med ”Sony | Headphones Connect”-appen.