Om röstvägledning

Med fabriksinställda värden hör du röstvägledning på engelska via headsetet. Innehållet i röstvägledningen förklaras inom parenteser.

Du kan ändra språket i röstvägledningen och slå på/av röstvägledningen med ”Sony | Headphones Connect”-appen. Mer information finns i ”Sony | Headphones Connect”-appens hjälpguide.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/


I följande situationer hör du röstvägledning via headsetets vänstra och högra enhet samtidigt.

 • När den går in i ihopparningsläge: “Bluetooth pairing” (Bluetooth-parkoppling)

I följande situationer hör du röstvägledning via headsetets vänstra och högra enhet. När du plockar ur endast en av headsetets enheter från laddningsfodralet och använder den, hör du en röstvägledning via den enhet du använder.

 • När headsetenheten plockas ut från laddningsfodralet och slås på: ”Power on” (Ström på)
 • När du stänger av med ”Sony | Headphones Connect”-appen/Vid automatisk avstängning 15 minuter efter att en Bluetooth-anslutning har kopplats från: ”Power off” (Ström av)
 • Vid information om återstående batteriladdning för headsetet: ”Battery about XX %” (Batteri ca XX %) (”XX”-värdet indikerar ungefärlig kvarvarande laddning. Använd som en grov uppskattning.) / ”Battery fully charged” (Batteri fulladdat)
 • När resterande batteriladdning för headsetet är låg: ”Low battery, please recharge headset” (Låg batterinivå, ladda headset)
 • När avstängning görs automatiskt av headsetet på grund av lågt batteri: ”Please recharge headset. Power off” (Ladda headset. Ström av)

I följande situationer hör du en röstvägledning från den enhet på headsetet som du först plockade ut från laddningsfodralet.

 • När den upprättar en Bluetooth-anslutning: ”Bluetooth connected” (Bluetooth ansluten)
 • När en Bluetooth -anslutning kopplas från: ”Bluetooth disconnected” (Bluetooth frånkopplad)

OBS!

 • Det tar cirka 6 minuter när du ändrar språket för röstvägledningen.
 • När du initierar headsetet för att återställa fabriksinställningarna efter att du har ändrat språk för röstvägledning så återställs inte språket till fabriksinställningarna.
 • Om du inte hör röstvägledningen efter att du bytt språk för röstvägledningen eller uppdaterat programvaran ska du placera headsetet i laddningsfodralet för att stänga av det och ta sedan bort headsetet från laddningsfodralet igen för att slå på det.