Ansluta till en ihopparad iPhone

 1. Om skärmen på iPhone är låst så lås upp den.
 2. Plocka ur headsetet från laddningsfodralet.

  Headsetet slås på automatiskt. Kontrollera att indikatorerna (blå) blinkar.

  Om headsetet automatiskt har anslutit till den senast anslutna enheten så hör du röstvägledningen som säger ”Bluetooth connected” (Bluetooth ansluten) från den enhet på headsetet som du först plockade ut från laddningsfodralet.

  Kontrollera anslutningsstatusen för iPhone. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 3 .

 3. Visa de enheter som är ihopparade med iPhone.
  1. Välj [Settings].
  2. Rör vid [Bluetooth].

  3. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.

 4. Rör vid [WF-C500].

  Du hör röstvägledningen som säger ”Bluetooth connected” (Bluetooth ansluten) från den enhet på headsetet som du först plockade ut från laddningsfodralet.

Tips

 • Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din iPhone.

OBS!

 • Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Inaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på den senast anslutna enheten eller stäng av strömmen till den.
 • Om du inte kan ansluta din iPhone till headsetet så radera headsetets ihopparningsinformation på din iPhone och utför ihopparningen igen. Information om funktionerna i din iPhone finns i den bruksanvisning som följde med din iPhone.