Slå på headsetet

När headsetet placeras i laddningsfodralet

  1. Plocka ur headsetet från laddningsfodralet.

    Headsetet slås på automatiskt och indikatorerna (blå) blinkar.

    När du endast plockar ur en enhet från laddningsfodralet slås endast den enheten på.

    Du hör röstvägledningen som säger ”Power on” (Ström på).

När headsetet inte placeras i laddningsfodralet

Headsetet stängs av strax efter att headsetet har initierats. I så fall slås headsetet på genom att knapparna på båda enheterna hålls intryckta i ca 2 sekunder. Headsetet kan även slås på när det placeras i laddningsfodralet och sedan avlägsnad från laddningsfodralet.

När headsetet slås på

När båda headsetenheterna plockas ur laddningsfodralet upprättas anslutningen mellan vänster och höger enhet på headsetet.

Headsetet växlar till Bluetooth-ihopparningsläget när headsetet slås på för första gången eller efter att det har initierats.