Om DSEE-funktionen

DSEE-funktionen kompletterar högfrekvensljudet, vilket ofta går förlorat från komprimerade ljudkällor, i headsetet till motsvarande CD-ljudkvalitet.

Ljudkällor som komprimerats av strömningsuppspelning, MP3, Bluetooth sändningskodek osv. spelas upp med ett naturligt och utvidgat ljud.

Det går att ställa in DSEE-funktionen i ”Sony | Headphones Connect”-appen och den är endast tillgänglig vid anslutning till ett headset via Bluetooth-anslutning.