Undvika brännskador eller funktionsfel på grund av väta

Se till att rengöra efter användning

Om laddning sker med vätska, t.ex. vatten eller svett, eller främmande föremål som damm på USB Type-C-porten till laddningsfodralet eller laddningsporten på headsetet, kan det orsaka brännskador eller allvarliga skador på grund av brand, elstötar, värmealstring, rök eller antändning. Det kan också orsaka funktionsstörning.


Undvik följande situationer och var försiktig så att du inte får fukt eller smuts på headsetet eller laddningsfodralet.

Om headsetet eller laddningsfodralet blir blött eller smutsigt se ”När headsetet eller laddningsfodralet blir blöta” och rengör dem enligt beskrivningen före användning.

  • Beröra headsetet eller laddningsfodralet utan att torka av dina blöta händer efter hushållsarbete i ett kök eller efter att ha tvättat dina händer i ett tvättrum.

  • Placera headsetet eller laddningsfodralet i bröstfickan på ett fuktigt klädesplagg.

  • Placera headsetet eller laddningsfodralet i en väska tillsammans med en kall PET-flaska.

  • Spilla en dryck medan du dricker.