Upprätta trådlös anslutning till Bluetooth-enheter

Du kan lyssna på musik och ringa handsfreesamtal trådlöst med headsetet genom att använda din Bluetooth-enhets Bluetooth-funktion.

Ihopparning

För att använda Bluetooth-funktionen så måste de båda anslutande enheterna vara registrerade i förväg. Åtgärden att registrera en enhet kallas ”ihopparning”.

Para ihop headsetet och enheten manuellt.

Ansluta till en ihopparad enhet

När en enhet har parats ihop behöver den inte paras ihop igen. Anslut till enheter som redan parats ihop med headsetet genom att använda de metoder som krävs för varje enhet.