Om ljudkvalitetsläget

Följande 2 ljudkvalitetslägen kan väljas vid Bluetooth-uppspelning. Du kan byta inställningarna och kontrollera ljudkvalitetsläget med ”Sony | Headphones Connect”-appen.

Läget Prioritera ljudkvalitet: prioriterar ljudkvaliteten.

Läget Prioritera stabil anslutning: prioriterar den stabila anslutningen (standard).

  • När du vill prioritera ljudkvaliteten ska du välja läget ”Prioritera ljudkvalitet”.
  • Om anslutningen är instabil, exempelvis när den bara avger intermittent ljud ska läget ”Prioritera stabil anslutning” väljas.

OBS!

  • Uppspelningstiden kan bli kortare beroende på ljudkvaliteten och förhållandena under vilka du använder headsetet.
  • Beroende på omgivningsförhållandena i området där du använder headsetet kan det fortfarande höras intermittent ljud, även om läget ”Prioritera stabil anslutning” är valt.