Ta emot ett samtal

Du kan använda handsfree för att ringa med en smarttelefon eller mobiltelefon som har stöd för Bluetooth-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via Bluetooth-anslutning.

 • Om din smarttelefon eller mobiltelefon har stöd för både HFP och HSP ställer du in den på HFP.
 • Funktionerna kan skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon eller mobiltelefon.
 • Det kan hända att funktionerna inte fungerar som de ska beroende på ansluten enhet eller den applikation du använder, även om du försöker styra dem med headsetet.

Ringsignal

När du tar emot ett inkommande samtal hörs en ringsignal från headsetet.

Du hör någon av följande ringsignaler, beroende på din smarttelefon eller mobiltelefon.

 • Ringsignal inställd i headsetet
 • Ringsignal inställd på smarttelefonen eller mobiltelefonen
 • Ringsignal endast för Bluetooth-anslutning inställd på smarttelefonen eller mobiltelefonen
 1. Anslut i förväg headsetet till en smarttelefon eller mobiltelefon via Bluetooth-anslutning.
 2. När du hör en ringsignal så tryck på knappen på headsetets vänstra eller högra enhet och ta emot samtalet.

  Det hörs en röst från headsetet.

  När du tar emot ett inkommande samtal och du lyssnar på musik pausas uppspelningen och en ringsignal hörs från headsetet.

  Du kan prata i mikrofonerna på headsetet.

  Bild som indikerar placeringen av mikrofonerna (A) på headsetet

  A: Mikrofoner (vänster, höger)

  Om ingen rington hörs via headsetet

  • Headsetet kan inte anslutas med smarttelefonen eller mobiltelefonen över HFP eller HSP. Kontrollera anslutningsstatus för smarttelefonen eller mobiltelefonen.
  • Om uppspelningen inte pausas automatiskt så använd headsetet för att pausa uppspelningen.
 3. Använd smarttelefonen eller mobiltelefonen för att justera volymen.
 4. När du pratat klart trycker du på knappen på headsetets vänstra eller högra enhet för att avsluta samtalet.

  Om du tog emot ett samtal när du spelade upp musik så återupptas musikuppspelning automatiskt när samtalet avslutats.

Tips

 • När ett samtal tas emot genom att manövrera smarttelefoner eller mobiltelefoner tar vissa smarttelefoner eller mobiltelefoner emot samtal med telefonen istället för headsetet. Med en HFP-anslutning så kan samtalet flyttas till headsetet genom att hålla inne knappen på vänster eller höger enhet i cirka 2 sekunder eller genom att använda din smarttelefon eller mobiltelefon.
 • Headsetets volym under ett samtal och under musikuppspelning kan ställas in var för sig. Även om du ändrar volymen under ett samtal så ändras inte volymen för musikuppspelningen.
 • Du kan också använda handsfree vid samtal även om du bara använder en av headsetets enheter. När ett inkommande samtal tas emot svarar du på samtalet i den headsetenhet du använder. Du kan prata med båda enheterna om du plockar ur den andra headsetenheten från laddningsfodralet när du pratar med bara en enhet.

OBS!

 • Beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen kanske uppspelningen inte återupptas automatiskt när ett samtal tas emot under uppspelning av musik, även efter att du avslutat samtalet.
 • Använd en smarttelefon eller mobiltelefon på ett avstånd om minst 50 cm från headsetet. Det kan höras brus om smarttelefonen eller mobiltelefonen är för nära headsetet.
 • Din röst hörs från headsetet genom headsetets mikrofon (sidotonfunktion). I det här fallet kanske omgivande ljud eller ljud från headsetfunktioner hörs genom headsetet men det är inte en felfunktion.
 • Det går inte att justera volymen på headsetet under ett pågående samtal. Ställ in volymen på den anslutna enheten.
 • Placera den andra enheten i laddningsfodralet när du endast använder en av headsetets enheter.