Vad du kan göra med ”Sony | Headphones Connect”-appen

När du ansluter smarttelefonen med ”Sony | Headphones Connect”-appen installerad och headsetet via Bluetooth-anslutning kan du göra följande.

 • Uppdatera headsetets programvara
 • Växla mellan röstvägledningens språk
 • Slå på/stäng av röstvägledning
 • Ställ in Bluetooth-anslutningsläget (ljudkvalitetsläge)
 • Stäng av headsetet
 • Kontrollera headsetets programvaruversion
 • Visa Bluetooth-anslutningskodek
 • Visa inställningsstatus för DSEE-funktionen (återskapa ljud i högre register)
 • Visa återstående batteriladdning för headsetet
 • Välj inställningen Equalizer/CLEAR BASS
 • Anpassa equalizer-inställningen
 • Ställ in DSEE-funktionen (återskapa ljud i högre register)
 • Spela upp/pausa musik, hoppa till början av föregående spår (eller nuvarande spår under uppspelning)/hoppa till början av nästa spår
 • Justera volymen vid musikuppspelning/telefonsamtal
 • Enkel ihopparning

Mer information om ”Sony | Headphones Connect”-appen får du genom att besöka följande URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Tips

 • Funktionen för ”Sony | Headphones Connect”-appen skiljer sig åt beroende på ljudenheten. Appspecifikationerna och skärmdesignen kan ändras utan föregående meddelande.