Försiktighetsåtgärder

Bluetooth-kommunikationer

 • Den trådlösa Bluetooth-tekniken fungerar inom en räckvidd på ca. 10 meter. Maximal räckvidd för kommunikationen kan variera beroende på hinder i vägen (personer, metall, väggar och annat) eller elektromagnetiska störningar.
 • Mikrovågor som avges från en Bluetooth-enhet kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av headsetet och andra Bluetooth-enheter på följande platser eftersom det finns risk för att de orsakar olyckor:
  • på sjukhus, nära prioriterade sittplatser på tågen, platser där brandfarlig gas föreligger, nära automatiska dörrar eller nära brandlarm.
 • Denna produkt sänder radiovågor när den används i trådlöst läge. Om du vill använda produkten i trådlöst läge ombord på ett flygplan måste du följa personalens anvisningar gällande tillåten användning av produkter i trådlöst läge.
 • Ljuduppspelningen på headsetet kan fördröjas från den sändande enheten på grund av egenskaperna hos den trådlösa Bluetooth-tekniken. Det kan leda till att ljudet inte synkroniseras med bilden när du tittar på film eller spelar spel.
 • Headsetet stöder säkerhetsfunktioner som uppfyller Bluetooth-standarden som ett medel för att säkerställa säkerhet vid kommunikation med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik. Men beroende på konfigurerade inställningar och andra faktorer kan det hända att denna säkerhet inte är tillräcklig. Var försiktig när du kommunicerar med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik.
 • Sony ansvarar inte för eventuella skador eller förluster till följd av informationsläckor som uppstår när du använder Bluetooth-kommunikation.
 • Bluetooth-anslutning med alla Bluetooth-enheter kan inte garanteras.
  • Bluetooth-enheter som är anslutna med headsetet måste överensstämma med Bluetooth-standarden som föreskrivs av Bluetooth SIG, Inc., och måste vara certifierade som överensstämmande.
  • Även när en ansluten enhet överensstämmer med Bluetooth-standarden, kan det finnas fall där egenskaper och specifikationer för Bluetooth-enheten gör att det inte går att ansluta eller resulterar i olika kontrollmetoder, visning eller användning.
  • När du använder headsetet för handsfreesamtal, kan brus uppstå beroende på den anslutna enheten eller kommunikationsmiljön.
 • Beroende på enheten som ska anslutas kan det ta en stund innan kommunikationen startar.
 • Headsetet har inte stöd för flerpunktsanslutning.
  Med hjälp av flerpunktsfunktionen kan headsetet ansluta till en musikuppspelningsenhet (A2DP-profil, Walkman® etc.) och en kommunikationsenhet (HFP- eller HSP-profil, smarttelefon etc.) på samma gång. Du kan lyssna på musik medan du väntar på ett inkommande samtal eller ringer.

Observera om temperaturökning

 • Vid laddning av headsetet eller laddningsfodralet, eller om headsetet används under en lång tid, så kan headsetets eller laddningsfodralets temperatur stiga, men det är inte ett funktionsfel.

Kommentar om statisk elektricitet

 • Om du använder headsetet när luften är torr så kan du uppleva obehag på grund av statisk elektricitet som har samlats på din kropp. Det här är inte ett fel hos headsetet. Du kan reducera effekten genom att bära kläder gjorda av naturmaterial som inte så enkelt skapar statisk elektricitet.

Anmärkningar om att ha headsetet på sig

 • Ta av headsetet långsamt från öronen efter användning.
 • Eftersom headsetet skapar ett tätt tryck över öronen kan du skada trumhinnan om du trycker det mot öronen med våld eller tar av dig det för snabbt. När du har på dig headsetet kan det få högtalarmembranet att avge ett klickljud. Detta är inte ett fel.
 • Att använda headsetet under en längre tid kan orsaka symptom som klåda och irritation i öronen.
  Om du upplever något av ovanstående symptom när du använder headsetet så sluta genast att använda det och konsultera läkare eller din närmaste Sony-återförsäljare.
 • Vid användning under en längre tid rekommenderas det att du regelbundet tar bort headsetet från dina öron.

Övriga kommentarer

 • Headsetet får inte utsättas för kraftiga stötar eftersom det är en precisionsenhet.
 • Bluetooth-funktionen fungerar kanske inte med en mobiltelefon, beroende på signalförhållanden och den omgivande miljön.
 • Om du upplever obehag när du använder headsetet ska du sluta använda det omedelbart.
 • Spetsen till öronsnäckan kan på sikt skadas eller försämras vid användning och förvaring.
 • Om spetsen till öronsnäckan blir smutsig så ta bort den från headsetet och tvätta den försiktigt för hand med ett neutralt rengöringsmedel. Torka omsorgsfullt av all fukt efter rengöring.
 • Om vatten eller främmande ämnen kommer in i headsetet kan det leda till brand eller elektrisk stöt. Om vatten eller främmande ämnen kommer in i headsetet, sluta genast använda det och kontakta din närmaste Sony-återförsäljare. Följ i synnerhet försiktighetsåtgärderna nedan.
  • Vid användning av headsetet nära ett handfat eller en vätskebehållare
   Var försiktig så att headsetet inte faller i handfatet eller annan behållare fylld med vatten.
  • Användning av headsetet i regn eller snö eller på fuktiga platser

Rengöra headsetet

 • Om headsetet är smutsigt utvändigt ska du torka rent med en mjuk, torr trasa. Om headsetet är särskilt smutsigt, blöt en trasa i ett utspätt neutralt rengöringsmedel och vrid ur den väl innan torkning för att rengöra headsetet. Använd inte lösningsmedel som thinner, bensen eller alkohol, eftersom de kan skada ytan.

Använd inte headsetet i närheten av medicinteknisk utrustning

 • Radiovågor kan störa pacemakers och annan medicinteknisk utrustning. Headsetet bör inte användas på platser med många människor t.ex. på tåg eller sjukhus.
 • Headsetet (inklusive tillbehör) har magnet(er) som kan störa pacemaker, programmerbara shuntventiler för hydrocefalusbehandling eller annan medicinsk utrustning. Placera inte headsetet nära personer som använder sådan medicinsk utrustning. Rådfråga din läkare innan du bär headsetet om du använder sådan medicinsk utrustning.

Håll headsetet och laddningsfodralet på avstånd från magnetiska kort

 • Headsetenheterna och laddningsfodralet använder magneter. Om du låter magnetiska kort befinna sig i närheten av headsetet kan kortets magnet påverkas och det går inte att använda.