Ansluta till en ihopparad Android-smarttelefon

 1. Om skärmen på Android-smarttelefonen är låst så lås upp den.
 2. Plocka ur headsetet från laddningsfodralet.

  Headsetet slås på automatiskt. Kontrollera att indikatorerna (blå) blinkar.

  Om headsetet automatiskt har anslutit till den senast anslutna enheten så hör du röstvägledningen som säger ”Bluetooth connected” (Bluetooth ansluten) från den enhet på headsetet som du först plockade ut från laddningsfodralet.

  Kontrollera anslutningsstatus för Android-smarttelefonen. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 3 .

 3. Visa de enheter som är ihopparade med Android-smarttelefonen.
  1. Välj [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

  2. Vidrör reglaget för att aktivera funktionen Bluetooth.

 4. Rör vid [WF-C500].

  Du hör röstvägledningen som säger ”Bluetooth connected” (Bluetooth ansluten) från den enhet på headsetet som du först plockade ut från laddningsfodralet.

Tips

 • Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.

OBS!

 • Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Inaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på den senast anslutna enheten eller stäng av strömmen till den.
 • Om du inte kan ansluta din smarttelefon till headsetet så radera ihopparningsinformationen på din smarttelefon och utför ihopparningen igen. Information om användning av din smarttelefon finns i den bruksanvisning som följde med din smarttelefon.