Styra ljudenheten (Bluetooth-anslutning)

Om din Bluetooth-enhet har stöd för enhetsstyrningsfunktionen (kompatibelt protokoll: AVRCP) så finns följande funktioner tillgängliga. De tillgängliga funktionerna kan skilja sig åt beroende på Bluetooth-enheten och i den bruksanvisning som följde med din enhet finns information.

Du kan använda knappen på höger enhet för att utföra följande funktioner.

  • Spela upp/Paus: Tryck kort på knappen en gång.
  • Hoppa till början av nästa spår: Tryck snabbt två gånger på knappen.
  • Hoppa till början av föregående spår (eller nuvarande spår under uppspelning): Tryck snabbt 3 gånger på knappen.

Du kan använda knappen på vänster enhet för att utföra följande funktioner.

  • Öka volymen: tryck på knappen på vänster enhet en gång under musikuppspelning för att höja volymen med 1 steg.
  • Minska volymen: tryck på knappen på vänster enhet under musikuppspelning för att sänka volymen kontinuerligt. Släpp knappen när du nått önskad volymnivå.

När volymen når högsta eller lägsta nivån hörs ett larm.

OBS!

  • Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att Bluetooth-enheten reagerar felaktigt på headsetets funktioner.
  • Tillgängliga funktioner kan skilja sig åt beroende på den anslutna enheten, musikprogrammet eller appen som används. I vissa fall kan den fungera på annat sätt eller inte fungera när funktionerna som beskrivs ovan används.
  • När du använder en iPhone, kan det hända att Siri aktiveras genom att du trycker på och håller in knappen på höger enhet.